Kam s olejem po smažení?

Redakce

Odpadní tuky nedělají dobře čističkám odpadních vod, skládkám ani kompostu. Proto je ukládejte do vhodných nádob a odevzdávejte k likvidaci na sběrných místech nebezpečných odpadů. Najdete je na sběrných dvorech. Slabě zamaštěnou pánev stačí vytřít papírem nebo papírovou utěrkou a ty zahodit do směsného odpadu. Až budete příště smažit hranolky pro celou rodinu, myslete na to!