Jak naporcovat a vykostit rybu

Redakce

Nejdříve odřízněte ocas a ploutve a po obou stranách páteře udělejte podélně řezy. Pak seřízněte filet z jedné strany od hřbetu po žebrech dolů a potom to udělejte i z druhé strany. Rybu si přidržujte za žábry. Kůži na filetu uvolněte nožem na jeho vyšší části (jako od hřbetu). Chytněte ji kleštěmi a stáhněte směrem k břichu. Uvidíte, že to půjde!